• S1419
 • 张老师(小学新概念) 
 • 晋江三小(安踏附近) 
 • 小学新概念 
 • 2019-04-23 
 • 可预约
 • 详细
 • S1418
 • 史老师(初一) 
 • 鲤城区(浮桥)嘉地大厦3楼 
 • 初一数学 
 • 2019-04-22 
 • 可预约
 • 详细
 • S1417
 • 史老师(五年级) 
 • 鲤城区浮桥嘉地大厦 
 • 五年级语数英 
 • 2019-04-22 
 • 可预约
 • 详细
 • S1416
 • 王先生(六年级) 
 • 安溪县八小附近 
 • 六年级语数 
 • 2019-04-12 
 • 可预约
 • 详细
 • S1415
 • 林老师(初一) 
 • 学生家在泉州动车站附近,也可以在泉州一中附近辅导 
 • 初一语数英作业辅导 
 • 2019-04-08 
 • 可预约
 • 详细
 • S1414
 • 汪女士(高一) 
 • 盛世天骄(郑成功公园附近) 
 • 高一地理历史 
 • 2019-04-02 
 • 已派出
 • 详细